فروش عادی

 

فلفل ریز شیرین اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 56,750 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

گل کلم اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 36,250 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

20% تخفیف برای خرید 2 بسته به بالا

کرفس اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 31,250 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 2 بسته به بالا: 25,000 ریال
وزن بسته: 40 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

فلفل دلمه سبز اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 119,750 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

ترب سفید اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 27,000 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

تره فرنگی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 53,250 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای خرده فروشی: 0 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم
*
تعداد +

فروش عادی

 

گوجه ‌فرنگی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 67,250 ریال
وزن بسته: 18 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

10% تخفیف برای خرید 14 بسته به بالا

فلفل دلمه رنگی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 216,000 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 14 بسته به بالا: 194,500 ریال
وزن بسته: 5 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

15% تخفیف برای خرید 3 بسته به بالا

هویج اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 37,250 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 3 بسته به بالا: 31,750 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

پیاز زرد درشت اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 53,250 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

15% تخفیف برای خرید 2 بسته به بالا

لوبیا سبز قیطونی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 62,500 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 2 بسته به بالا: 53,250 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

15% تخفیف برای خرید 2 بسته به بالا

شلغم اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 27,000 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 2 بسته به بالا: 23,000 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

سیر خشک اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 114,000 ریال
وزن بسته: 10 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

بادمجان بندری اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 45,500 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

کلم بروکلی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 84,000 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

10% تخفیف برای خرید 3 بسته به بالا

کدو سبز اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 59,000 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 3 بسته به بالا: 53,250 ریال
وزن بسته: 30 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

15% تخفیف برای خرید 2 بسته به بالا

کلم سفید اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 45,250 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 2 بسته به بالا: 38,500 ریال
وزن بسته: 40 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

پیاز قرمز اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 36,000 ریال
وزن بسته: 30 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

کدو حلوایی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 40,500 ریال
وزن بسته: 10 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

10% تخفیف برای خرید 2 بسته به بالا

کاهو رسمی پاک نکرده اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 60,000 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 2 بسته به بالا: 54,000 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

ترب سیاه اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 25,500 ریال
وزن بسته: 30 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

20% تخفیف برای خرید 2 بسته به بالا

کرفس نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 25,750 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 2 بسته به بالا: 20,750 ریال
وزن بسته: 40 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

10% تخفیف برای خرید 2 بسته به بالا

بادمجان گلخانه ای اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 68,500 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 2 بسته به بالا: 61,750 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

سیب زمینی نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 30,000 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

10% تخفیف برای خرید 18 بسته به بالا

گوجه زیتونی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 180,000 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 18 بسته به بالا: 162,000 ریال
وزن بسته: 4 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

پیاز سفید صدفی نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 46,000 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

پیاز زرد متوسط اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 41,000 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

پیاز سفید صدفی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 53,000 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

کلم قمری اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 24,000 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

فلفل کاپی و شمشیری اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 60,000 ریال
وزن بسته: 10 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

کلم قرمز اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 73,500 ریال
وزن بسته: 40 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

گوجه فرنگی گلخانه ای اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 92,250 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

10% تخفیف برای خرید 2 بسته به بالا

سیب زمینی اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 33,750 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 2 بسته به بالا: 30,500 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

کاهو سالادی اعلا پاک نکرده

قیمت هر کیلوگرم: 75,000 ریال
وزن بسته: 20 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش ویژه

15% تخفیف برای خرید 2 بسته به بالا

بادمجان دلمه اعلا

قیمت هر کیلوگرم: 56,000 ریال
قیمت هر کیلوگرم برای 2 بسته به بالا: 47,750 ریال
وزن بسته: 40 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

بادمجان گلخانه ای نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 42,000 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

کاهو رسمی نمونه پاک نکرده

قیمت هر کیلوگرم: 63,500 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

گوجه فرنگی گلخانه ای نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 66,500 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

لوبیا سبز قیطونی نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 60,750 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

فلفل دلمه ای سبز نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 109,250 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

کلم قرمز نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 71,250 ریال
وزن بسته: 40 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

سیر خشک نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 82,000 ریال
وزن بسته: 10 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

ترب سفید نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 20,250 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

کلم بروکلی نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 49,250 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

کلم بروکلی درجه دو

قیمت هر کیلوگرم: 54,000 ریال
وزن بسته: 25 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

بادمجان بندری نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 42,500 ریال
وزن بسته: 35 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

گوجه فرنگی گلخانه ای درجه دو

قیمت هر کیلوگرم: 49,250 ریال
وزن بسته: 15 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +

فروش عادی

 

ترب سیاه نمونه

قیمت هر کیلوگرم: 18,000 ریال
وزن بسته: 30 کیلوگرم

عمده فروشی

 

تعداد +
نتایج 1 تا 48 از کل 60 نتیجه

استفاده از مطالب سايت بدوبار فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به بدوبار می‌باشد.

Copyright © 2017 bodobar.com

Design by:JoomIran Group