نام محصول وزن هر بسته حداقل وزن خرید برای فروش ویژه تخفیف فروش ویژه
اسفناج اعلا پاک نکرده 10 کیلوگرم30 کیلوگرم-
انار اعلا15 کیلوگرم60 کیلوگرم-
بادمجان بندری اعلا35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
کلم بروکلی اعلا20 کیلوگرم80 کیلوگرم-
به اعلا20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
ترب سفید اعلا25 کیلوگرم75 کیلوگرم-
تره اعلا پاک نکرده10 کیلوگرم30 کیلوگرم10 %
تره فرنگی اعلا15 کیلوگرم75 کیلوگرم-
گریپ فروت اعلا15 کیلوگرم60 کیلوگرم-
خیار گلخانه ای اعلا20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
گشنیز اعلا پاک نکرده10 کیلوگرم30 کیلوگرم-
سیب زرد لبنانی اعلا10 کیلوگرم50 کیلوگرم-
سیر خشک اعلا10 کیلوگرم70 کیلوگرم-
شلغم اعلا35 کیلوگرم70 کیلوگرم15 %
شوید اعلا پاک نکرده10 کیلوگرم30 کیلوگرم10 %
فلفل دلمه سبز اعلا15 کیلوگرم75 کیلوگرم-
فلفل ریز شیرین اعلا15 کیلوگرم75 کیلوگرم-
لوبیا سبز قیطونی اعلا35 کیلوگرم70 کیلوگرم15 %
لیمو شیرین اعلا15 کیلوگرم60 کیلوگرم-
موز اعلا20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
نارنج اعلا25 کیلوگرم50 کیلوگرم15 %
نارگیل35 کیلوگرم70 کیلوگرم10 %
نعنا اعلا پاک نکرده10 کیلوگرم30 کیلوگرم-
هویج اعلا25 کیلوگرم75 کیلوگرم15 %
پرتقال تامسون تک رج شمال اعلا5 کیلوگرم50 کیلوگرم-
پیاز زرد درشت اعلا25 کیلوگرم75 کیلوگرم-
چغندر اعلا20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
کاهو سالادی اعلا پاک نکرده20 کیلوگرم80 کیلوگرم-
کدو سبز اعلا30 کیلوگرم90 کیلوگرم10 %
کرفس اعلا40 کیلوگرم80 کیلوگرم20 %
کلم سفید اعلا40 کیلوگرم80 کیلوگرم15 %
کیوی اعلا10 کیلوگرم50 کیلوگرم10 %
گل کلم اعلا35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
ریحون گلخانه ای اعلا پاک نکرده10 کیلوگرم30 کیلوگرم10 %
جعفری اعلا پاک نکرده10 کیلوگرم30 کیلوگرم-
توت فرنگی اعلا10 کیلوگرم50 کیلوگرم10 %
تربچه اعلا پاک نکرده10 کیلوگرم30 کیلوگرم-
آناناس طلایی اعلا14 کیلوگرم56 کیلوگرم-
گوجه ‌فرنگی اعلا18 کیلوگرم72 کیلوگرم-
گلابی اعلا15 کیلوگرم60 کیلوگرم10 %
پرتقال تامسون جنوب نمونه20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
پرتقال رسمی شمال اعلا25 کیلوگرم50 کیلوگرم15 %
انار آبگیری نمونه7 کیلوگرم56 کیلوگرم-
سیب قرمز لبنانی اعلا18 کیلوگرم54 کیلوگرم-
پیاز قرمز اعلا30 کیلوگرم90 کیلوگرم-
کدو حلوایی اعلا10 کیلوگرم70 کیلوگرم-
فلفل دلمه رنگی اعلا5 کیلوگرم70 کیلوگرم10 %
کاهو رسمی پاک نکرده اعلا35 کیلوگرم70 کیلوگرم10 %
بادمجان دلمه اعلا40 کیلوگرم80 کیلوگرم15 %
پیاز زرد متوسط اعلا25 کیلوگرم75 کیلوگرم-
پیاز سفید صدفی اعلا25 کیلوگرم75 کیلوگرم-
ترب سیاه اعلا30 کیلوگرم90 کیلوگرم-
خیار درختی اعلا35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
خیار رسمی اعلا35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
خیار سالادی اعلا30 کیلوگرم60 کیلوگرم-
خیار کوتاه اعلا35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
سیب زمینی اعلا35 کیلوگرم70 کیلوگرم10 %
سیب زمینی نمونه35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
کلم قمری اعلا25 کیلوگرم75 کیلوگرم-
فلفل کاپی و شمشیری اعلا10 کیلوگرم70 کیلوگرم-
کلم قرمز اعلا40 کیلوگرم80 کیلوگرم-
گوجه زیتونی اعلا4 کیلوگرم72 کیلوگرم10 %
گوجه فرنگی گلخانه ای اعلا15 کیلوگرم75 کیلوگرم-
لیمو ترش سنگی اعلا10 کیلوگرم50 کیلوگرم10 %
لیمو شیرین درجه دو15 کیلوگرم60 کیلوگرم-
هندوانه نمونه100 کیلوگرم200 کیلوگرم15 %
هندوانه اعلا100 کیلوگرم200 کیلوگرم20 %
موز نمونه20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
گوجه فرنگی گلخانه ای نمونه15 کیلوگرم75 کیلوگرم-
لیمو شیرین نمونه15 کیلوگرم60 کیلوگرم-
لوبیا سبز قیطونی نمونه35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
فلفل دلمه ای سبز نمونه15 کیلوگرم75 کیلوگرم-
سیب زرد لبنانی نمونه18 کیلوگرم54 کیلوگرم-
کلم قرمز نمونه40 کیلوگرم80 کیلوگرم-
سیر خشک نمونه10 کیلوگرم70 کیلوگرم-
گریپ فروت نمونه15 کیلوگرم60 کیلوگرم-
گریپ فروت درجه دو15 کیلوگرم60 کیلوگرم-
به نمونه20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
ترب سفید نمونه25 کیلوگرم75 کیلوگرم-
کلم بروکلی نمونه25 کیلوگرم75 کیلوگرم-
کلم بروکلی درجه دو25 کیلوگرم75 کیلوگرم-
بادمجان بندری نمونه35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
گوجه فرنگی گلخانه ای درجه دو15 کیلوگرم75 کیلوگرم-
بادمجان گلخانه ای نمونه35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
بادمجان گلخانه ای اعلا35 کیلوگرم70 کیلوگرم10 %
کاهو رسمی نمونه پاک نکرده35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
کاهو رسمی درجه دو پاک نکرده35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
کاهو سالادی نمونه پاک نکرده20 کیلوگرم80 کیلوگرم-
کاهو سالادی درجه دو پاک نکرده20 کیلوگرم80 کیلوگرم-
کدو سبز نمونه30 کیلوگرم90 کیلوگرم15 %
کرفس نمونه40 کیلوگرم80 کیلوگرم20 %
کلم سفید اعلا40 کیلوگرم280 کیلوگرم10 %
کیوی نمونه10 کیلوگرم50 کیلوگرم25 %
کیوی درجه دو10 کیلوگرم50 کیلوگرم-
گل کلم نمونه35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
انار نمونه15 کیلوگرم60 کیلوگرم-
سیب قرمز لبنانی نمونه18 کیلوگرم54 کیلوگرم20 %
پیاز زرد متوسط نمونه25 کیلوگرم75 کیلوگرم-
ترب سیاه نمونه30 کیلوگرم90 کیلوگرم-
خیار رسمی نمونه35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
خیار رسمی درجه دو35 کیلوگرم70 کیلوگرم-
لیمو ترش سنگی نمونه10 کیلوگرم50 کیلوگرم-
گوجه‌فرنگی نمونه18 کیلوگرم72 کیلوگرم-
پرتقال رسمی شمال نمونه25 کیلوگرم50 کیلوگرم-
پرتقال تامسون شمال اعلا20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
پرتقال رسمی جنوب نمونه20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
نارنگی پاکستانی اعلا10 کیلوگرم50 کیلوگرم10 %
نارنگی یافا اعلا10 کیلوگرم50 کیلوگرم10 %
نارنگی بندری اعلا20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
نارنگی بندری نمونه20 کیلوگرم60 کیلوگرم25 %
نارنگی بندری درجه دو20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
زنجبیل تازه اعلا15 کیلوگرم75 کیلوگرم-
هویج نمونه25 کیلوگرم75 کیلوگرم15 %
هویج درجه دو25 کیلوگرم75 کیلوگرم-
پیاز سفید صدفی اعلا25 کیلوگرم250 کیلوگرم15 %
نارنج نمونه20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
خیار گلخانه ای نمونه20 کیلوگرم60 کیلوگرم-
پیاز سفید صدفی نمونه25 کیلوگرم75 کیلوگرم-
فلفل دلمه رنگی نمونه10 کیلوگرم70 کیلوگرم-
پرتقال سانگین تک رج اعلا5 کیلوگرم50 کیلوگرم-
پرتقال سانگین نمونه25 کیلوگرم50 کیلوگرم-
پرتقال ناول جنوب اعلا5 کیلوگرم50 کیلوگرم10 %
گوجه زیتونی نمونه5 کیلوگرم70 کیلوگرم-
پرتقال شهسوار اعلا4 کیلوگرم52 کیلوگرم-
انار آبگیری اعلا7 کیلوگرم56 کیلوگرم-
پرتقال شهسوار نمونه4 کیلوگرم52 کیلوگرم-

دیدگاه‌ها   

0 #3 AbsokMese 1400-03-12 09:05
cialis 5 mg best price usa
نقل قول کردن
0 #2 oxybribia 1400-02-28 00:59
vardenafil bestellen
نقل قول کردن
0 #1 profile2663 1397-08-11 20:44
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

http://sonstiges.elliniko-friends.eu/public/img-1539196583.jpg
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

استفاده از مطالب سايت بدوبار فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به بدوبار می‌باشد.

Copyright © 2017 bodobar.com

Design by:JoomIran Group